PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Gigabygg AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å eksempelvis men ikke uttømmende, bestille varer, be om tilbud, hente varer, motta nyhetsbrev eller annet som hører til, vil vi behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Gigabygg AS ved daglig leder/administrerende direktørMagnus Dehli. Kontaktinformasjonen til Gigabygg AS er:

Adresse: Jarenstranda 14, 2750 GRAN

E-post: post@gigabygg.no

Telefon: 40 00 15 11

Organisasjonsnr.: 918127666

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@gigabygg.no eller ringe 40 00 15 11

 1.        Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1.        Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 2.        Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3.        For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sine nettsider, www.nkom.no. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden og tilbud til våre brukere.
 4.        Vi samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Disse opplysningene kan være: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende Web-områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av vår nettside.
 5.        Vi tar imot og lagrer navn og telefonnummer for registrering i vår selvbetjente portløsning for henting av varer. Registrering skjer på grunnlag av deres ønske om selvbetjent henting av varer. Informasjon om passering slettes etter 50 passeringer
 6.        Vi har sikkerhetskamera på området for å forhindre tyveri og hærverk. Data oppbevares i opptil 7 dager
 7.        Informasjon til bruk ved fakturering.
 8.        Vi ivaretar personvernet ditt og opplysningene benyttes til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.
 9.        Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 •          24 Nettbutikk AS som er leverandør av nettbutikken
 •          Sendit AS som er leverandør av selvbetjeningsløsning for port
 •          Logitech for sikkerhetsvideo
 •          Fiken som regnskapssystem

All behandling av personopplysninger som foretas skjer innenfor EU/EØS-området. Der det er tale om at personopplysninger sendes ut av EU/EØS området har vi i våre databehandleravtaler sikret oss at dette ikke skjer uten at det er lagt inn et tilsvarende beskyttelsesnivå som i EU/EØS. 

 1.        Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 1.        Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til post@gigabygg.no.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til post@gigabygg.no og gi klart uttrykk for at samtykket er trukket tilbake.

 1.        Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1.        Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.